Maastoliikunta on mieltä rauhoittavaa, nivelrasitusta vähentävää ja monipuolisuuksiensa ansiosta mielekästä ja tehokasta.

M.E.K.U.U.S. 

Elämäntapamuutosohjelma 

 

Moninaisuus. Mielekkyys. Mielihyvä. Toimintamalli on kokonaisvaltaisesti ja dynaamisesti ihmisen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen tilan huomioivaa. Se sovittaa yhteen koululääketieteen ja perinteisen kiinalaisen lääketieteen parhaita puolia konkretisoiden ja laajentaen käsitystä terveellisestä ravitsemuksesta, liikunnasta ja elämäntavoista – uudella ja erilaisella tavalla toteutettuna.

Jokaisella on yksilölliset lähtökohtansa, omat motiivinsa ja hetkensä elämäntapamuutoksen aloittamisen suhteen. Uudet toimintatavat kiinnostavat ja lisäävät alkuinnostusta, mutta uutuuden viehätys ei riitä raskaalla taipaleella. Keskeistä toimintamallissa onkin löytää jokaiselle ne omimmat ja mielekkäimmät toimintatavat motivaation säilyttämiseksi. Personal Trainerin ja toisten ryhmäläisten tuki auttaa osaltaan jaksamaan, mutta ratkaisevinta on mielihyvän tunteminen kaikessa toiminnassa. Liikunnan osalta tämä endorfiinien tulva saavutetaan hyvinkin rankoilla ja pitkäkestoisilla, mutta innostavilla harjoituksilla sekä innovatiivisilla lajeilla (mm. suojuoksu, hankipallo, voimaleka, kahvakuula…) - silminnähtävät tulokset lisäävät edelleen mielihyvää onnistumisten johdosta ja ylläpitävät motivaatiota. Ravitsemuksenkin osalta pyritään mielihyvään - ruokailujen jo itsessään tulisi olla nautinnollisia tapahtumia ja ruoan tuottaa makuelämyksiä. Syöminen ei saisi olla paheellista, eikä ruoan pahaa, vaikka se onkin terveellistä ja energianiukkaa. 

Edullisuus. Edut. Personal Trainingin (PT) ydinajatus voidaan kääntää sanatarkasti ”henkilökohtainen ohjaus/valmennus”. Liikunnan osalta tällainen yksi henkilökohtainen tapaaminen tarkoittaa joko yksittäisen harjoituksen pitämistä tai yksilöllisen ohjelman/tekniikan ohjausta, mikä edesauttaa asiakasta oikein suoritettuun, omaehtoiseen harjoitteluun. Konseptinmukaisesta liikuntasuosituksesta (3h/vko) pidetään kuitenkin 6-hengen ryhmämuotoisina harjoituksina, Group Training (GT). Vähintään toisen puolen (≥3h/vko) asiakas toteuttaa omaehtoisesti, omien mieltymystensä mukaan – kuitenkin sovitun liikuntaohjelman mukaan. Omaehtoisen harjoittelun voi toteuttaa siis ryhmämuotoisenakin, esim. erilaisissa liikuntaryhmissä. Liikunnan osalta PT-toiminta voidaan toteuttaa elämäntapamuutosasiakkaalle riittävän yksilöllisesti ja ennen kaikkea kustannustehokkaasti juuri pienryhmissä GT-toimintana, jolloin syntyneet kustannukset saadaan jaettua ja kokonaiskustannukset pidettyä maltillisina (6 x 165€/kk-erä, yht. 990€, sis. alv 24 %) – lajivalmennettavalle tämä toimintatapa ei ole kuitenkaan sopivaa. PT-toimintaan on hyvin voimakkaasti pinttynyt mielikuva kytköksestä kuntosaliharjoitteluun. Käytännössähän näin ei tarvitse olla, eikä se sitä täysin olekaan, mutta yleistä se on. Kuntosaliharjoittelu voi kuulua omaehtoiseen harjoitteluun, ja laadin henkilökohtaiset kuntosaliohjelmat/ohjaukset sopimuksen mukaan tarvittaessa, mutta se ei kuulu konseptilajeihin.

Lisäetuina M.E.K.U.U.S.-ryhmäläiset saavat tarvittaessa 15 %:n alennukset mm. kuntosaliohjelman laadinnasta/ohjauksesta, lihashuollosta, kivunhoidosta ja kuntoutuksesta.  

Kesto. Kattavuus. Konsultaatio. Mikään ei tapahdu hetkessä, vaan kestävä elämäntapamuutos vie oman aikansa. M.E.K.U.U.S.-ohjelma kestää 6 kk (26 vko), jona aikana varmistetaan hallittu, asteittain etenevä, henkisesti miellyttävä ja kestäviin tuloksiin johtava prosessi, ilman jojo-ilmiötä. Ihmereseptejä tai poppakonsteja nopeisiin tuloksiin ei ole olemassakaan, vaan onnistuminen vaatii sinultakin sitoutumista, tahtotilaa, pitkäjänteisyyttä ja henkistä vahvuutta – sinun on itse kaivettava tiesi, minä valmistan sinulle siihen soveltuvan lapion.

Konseptin sisältö on todella laaja; Yhteensä 64 tapaamiskertaa (noin 100 tuntia), joista 52 on ryhmämuotoista fyysistä harjoitusta, 2 yhteispalaveria, 3 fyysistä kuntotestiä ja 7 henkilökohtaista keskustelua. Aihealueina; Ravitsemus, liikunta, terveys ja terveelliset elämäntavat.

Personal Trainerin konsultaatiotuki on ryhmäläisten käytettävissä 24/7 puhelimitse ja sähköpostitse ongelmatilanteiden esiintyessä. 

Umami. Uusi makuelämys. Konsepti perustuu tutkittuun ravitsemustieteeseen ja empiiriseen perinteisen kiinalaisen lääketieteen (PKL) ravinto-oppiin 5-elementin teorianmukaisesti. Ravitsemuksessa syvennytään makujen maailmaan yksilöllisellä tavalla. Konkreettisten neljän perusmaun; hapan, karvas, makea ja suolainen rinnalle PKL ja kiinalainen keittiö nostavat vielä kirpeän sekä uuden ”perusmaun”, täyteläisen makuelämyksen, umamin. PKL-ravinto-opin mukaisesti konkreettisen maun lisäksi jokaisella ruoka-aineella (lue: maulla) on oma termogeeninen/energeettinen luonteensa ja suuntansa kehossa ts. ravintofysiologiansa, jolloin kehon tasapainotilan parantamiseksi toiset ruoka-aineet sopivat yksilön sen hetkiseen tilaan paremmin kuin toiset (vrt. sairausruokavalio). Toki elimistö on jatkuvassa muutoksessa, eikä saavuta pysyvää tasapainotilaa koskaan, mutta harmonisempana sitä voidaan kuitenkin pitää elämäntapamuutosohjelman aikana. Lisäksi PKL-ravinto-oppi turvaa niukkaenergeettisten diettien usein aiheuttamilta vatsa- ja suolisto-vaivoilta, yleisiltä heikkoustiloilta sekä aineenvaihdunnansäätelyn muutoksilta. Se tarjoaa siis tukea, yksilöllisyyttä ja nautinnollisuutta ravitsemustieteen oppien rinnalle, eivätkä opit juurikaan ole ristiriidassa keskenään. Yleiset ihanneopit ruokailutapojen suhteenkin ovat yhdenmukaistuneet. Kasvikset ovat kiinalaisessa ruokakulttuurissa keskeisessä asemassa, ja siihen suuntaan ollaan menossa länsimaisen ravitsemustieteen opeissakin. Suurimmat erot löytyvätkin lautasmallista, nimenomaan lisäkkeiden/täysjyväviljatuotteiden ja lihojen/kalojen osuuksista. Myös ruokajuomakulttuuri poikkeaa merkittävästi. Tärkeämpää on kuitenkin, mitä valintoja tehdään ruoka-aineryhmien sisällä, eikä niinkään niiden osuudet. Vieläkin tärkeämpää on lautaselle/lasiin kertyneen ruoka-annoksen kokonaisenergiamäärä ja kielelle herunut makuelämys, umami. Yksilöllinen ravitsemusohjeistus perustuu 7 vrk:n ruokapäiväkirjan pitoon, henkilökohtaiseen keskusteluun/kyselyyn ja PKL:n mukaisiin tutkimusmenetelmiin. M.E.K.U.U.S.-ryhmäläisille suunnitellaan ruokareseptit/-ohjeet koko elämäntapamuutosohjelman ajalle yksilöllisen kehontilan/omien mieltymystensä mukaan.  
 

Ulkoliikunta. Monet ihmiset eivät pidä sisäliikunnasta, eritoten kuntosaliharjoittelusta. Syitä on varmaan yhtä monta kuin on ihmistäkin, mutta sisäilman laatu, osaltaan harjoittelun yksitoikkoisuus, etenkin eristetyissä laitteissa, ulkonäköpaineet, osaamattomuus, ennakkoluulot, periaatteet… Varmaa on se, ettei kuntosaliharjoittelusta voi tuolloin nauttia, eikä sitä siitä syystä aloitetakaan tai motivoiduta jatkamaan. Tämä konsepti ei sisällä kuntosaliharjoittelua yhtään, mutta omaehtoisena harjoitusmuotona se voi kuulua yksilölliseen liikuntaohjelmaan. Kaikki ryhmäharjoitukset toteutetaan raittiissa ulkoilmassa erilaisin ulkoliikuntalajein (esim. maastojuoksu, pyöräily, painoliivi…).

Toimintamallissa harrastetaan liikuntaa vähintään 6h/vko ryhmämuotoisesti/omatoimisesti. Ryhmämuotoista liikuntaa on 2 x 1,5h/vko, joista toinen on lihaskestävyys-/lihasvoimaharjoitus ja toinen aerobinen kestävyysharjoitus. Omatoimista liikuntaa lisäksi vähintään 3h/vko, mielellään 2 x 1,5h:n harjoitusta, jolloin viikkoharjoituskertoja tulee 4. Näin viikkotuntimäärä täyttyy, lepopäiviä jää riittävästi ja suhteellinen rasvanpoltto tehostuu. Omaehtoisista harjoituksistakin toisen tulisi olla lihaskestävyys-/lihasvoimaharjoitus ja toisen aerobinen kestävyysharjoitus. Omatoimiset harjoitukset toteutetaan ehdottomasti omia mieltymyksiä, suosikkilajeja harrastaen. Mahdolliset lisäharjoituskerrat/korvaavat harjoitteet yhteisesti sovitun liikuntaohjelman mukaan. Ryhmämuotoisissa harjoituksissa hyödynnetään lähiliikuntapaikkoja, paikallisluontoa, omaa kehoa ja mitä erilaisempia liikuntavälineitä vuodenajan ja mielen/fyysisen kehityksen mukaan. Liikunnan tulee myöskin tuottaa mielihyvää. Liikuntaohjelma laaditaan henkilökohtaisen haastattelun/kyselyn ja fyysisten kuntotestien pohjalta. 

 

Suo tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet eri kestävyysominaisuuksien harjoitteluun.

Sosiaalisuus. Ryhmämuotoinen liikunta, fyysiset kuntotestit ja yhteispalaverit toteutetaan segmentoidussa (sukupuoli, ikä, kuntoisuus...), 6-hengen ryhmässä. Hyvähenkisessä porukassa harjoittelu ei tunnu yksinäiseltä puurtamiselta, vaan parhaimmillaan mielekkäältä, motivoivalta, hauskalta ja palkitsevan tuloksekkaalta. Sosiaalisuus ja ryhmäytyminen luovat joukkuelajeista tuttua "ryhmäpainetta/-kuria" periksi antamisen estämiseksi tai notkahdusten välttämiseksi. Ryhmä myös tukee toisiaan positiivisella tavalla, kannustamalla. Sosiaalisuuteen kuuluu myöskin erihenkiset keskustelut ryhmän jäsenten kesken, jopa harjoituksen lomassa. Voi ryhmän jäsenistä löytyä "pelikaveri" myöskin omatoimiseen lajiharjoitteluun. Yhdessä tekeminen on yksinkertaisesti mielekkäämpää, ja se auttaa jaksamaan. Totiseksi kilpailuksi ei pidä toiminnan kuitenkaan antaa mennä, sillä jokainen on oman onnensa seppä ja takoo itselleen sopivaa haarniskaa.